Tuesday, June 4, 2013

օր 10/30 Մոցարտ - Ռեքվիեմ

օր 10-րդ Երգ, որից քնում եք:
Մի ժամանակ երբ ուզում էի սա լսել, միշտ քնում էի ու արթնանում երբ ավարտվում էր:
Հիմա արդեն չէ:

0 մեկնաբանություն:

Post a Comment

Կարող եք մեկնաբանել նաև ձեր facebook-յան աքքաունթով